ZAPRASZAMY

NA SZKOLENIA

RYZYKO - OBJAW - CHOROBA - LECZENIE

POZNANIE mechanizmÓW funkcjonowania układu stomatognatycznego POŁĄCZONE Z wykonANIEM szczegółoWEJ diagnostyKI POZWOLI precyzyjnie ocenić i przewidzieć ryzyko wystąpienia schorzeń stomatologicznych w przyszłości.

OKLUZJA

Czy musimy ścierać zęby z upływem lat ?
Czy można tego uniknąć?

FUNKCJA

Kiedy nasza praca jest funkcjonalna, a kiedy nie i jakie są tego konsekwencje.

ESTETYKA

Jak połączyć funkcjonalność z estetyką.